MySQL Query : SELECT `id`,`pinyin`,`title`,`zi1`,`zi2`,`zi3`,`zi4`,`yinid`,`yinid4`,`fayin`,`isgushi`,`isduilian`,`isembodied1` FROM `wahawang`.`ol_chengyu` WHERE pinyin='weimibuzhen' LIMIT 1
MySQL Error : Table './wahawang/ol_chengyu' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno : 145
Message : Table './wahawang/ol_chengyu' is marked as crashed and should be repaired
Need Help?